Περιέλιξη υποβρύχιων ηλεκτροκινητήρων

   

    Οι υποβρύχιοι ηλεκτροκινητήρες σε αντίθεση με τους επιφανειακούς, είναι υδρολίπαντοι και υδρόψυκτοι. Τοποθετούνται σε γεωτρήσεις, δεξαμενές αλλά και σε booster γραμμής. Το σύρμα περιέλιξης διαφέρει από τους επιφανειακούς, αφού μέσα στον κινητήρα υπάρχει νερό ή γλυκόλη. Έχει μόνωση από PVC ή PΕ/ΡA ανάλογα με την εφαρμογή και οι συνδέσεις των καλωδίων είναι στεγανοποιημένες.winding submersible

    Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της εταιρίας μας αναλαμβάνουν να αντικαταστήσουν την βραχυκυκλωμένη περιέλιξη από οποιοδήποτε υποβρύχιο κινητήρα από 1Κέως 300KW. Η περιέλιξη κατασκευάζεται από σύρμα υψηλών προδιαγραφών και στη συνέχεια βυθίζεται σε δεξαμενή, όπου δοκιμάζεται με υψηλή τάση η αντίσταση μόνωσης των αγωγών. Οι συνδέσεις των καλωδίων τροφοδοσίας με το σύρμα της περιέλιξης στεγανοποιούνται με μονωτικά υψηλών προδιαγραφών.

    Κατά το τελικό στάδιο της επισκευής του, δοκιμάζεται με την αντλία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Η δοκιμή και η απόδοση του μηχανήματος δύναται να εκτυπωθεί και να παραδοθεί στον πελάτη.