Διαχείριση Εγκαταστάσεων - Facility Management

   

         Στον τομέα της υγείας γνωρίζουμε ότι "η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία". Το ίδιο όμως ισχύει και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, όπου εκεί κάθε απρόβλεπτη βλάβη μπορεί να επιφέρει μεγάλες απώλειες σε χρόνο και  χρήμα.

 

Η εταιρία μας παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για εμπορικά κτίρια, ξενοδοχεία, συγκροτήματα κατοικιών, βιομηχανίες και δημόσιες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Με την πολυετή εμπειρία μας στα αντλητικά συστήματα αλλά και στα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, δύναται να αναλάβει τη διαχείριση αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων κλιματισμού ή θέρμανσης αλλά και οποιασδήποτε ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης.

 

Με αυτό τον τρόπο, παρέχουμε το πλεονέκτημα σε κάθε εταιρία να επικεντρωθεί πλήρως στην κύρια δραστηριότητά της, χωρίς να χρειάζεται να σπαταλάει χρόνο για άλλες εργασίες. Η γενική διαχείριση των εγκαταστάσεων από την εταιρία μας, μειώνει το συνολικό κόστος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών αυτών, ενώ παράλληλα αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.facilitylifecycle

 

Η διαχείριση εγκαταστάσεων περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 

  • Λειτουργία - επίβλεψη
  • Έλεγχο και προληπτική συντήρηση
  • Αποκατάσταση πιθανών βλαβών
  • Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων
  • Λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας